Stem op de Vrijwilligerscentrale Nijmegen!

Het project Bijzonder Werkt van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen is een van de projecten waarop gestemd kan worden voor de landelijke ‘Meer dan handen vrijwilligersprijs’.

Waarom stemmen?
De gemeente Nijmegen financiert het project nu voor het derde jaar, maar het aantal aanmeldingen voor het project is groter dan met de beschikbare middelen uitvoerbaar is. Met het winnen van de prijs zouden we meer mensen met een psychiatrische e/o verslavingsachtergrond op een succesvolle manier kunnen bemiddelen naar het vrijwilligerswerk.

Hoe kun je stemmen?
Met de goede resultaten, het grote bereik en de originaliteit van het project denkt de VWC Nijmegen een kans te kunnen wagen. Wil jij meehelpen onze kansen op het winnen van de prijs te vergroten? Stem dan HIER op ons project door het invullen van je e-mailadres!

Wij waarderen het als je deze mail ook binnen je eigen netwerk wil verspreiden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking!

bijzonder_werkt

Advertenties

Vrijwilligerswerk en een uitkering; mag dat?

U bent werkzoekende, maar u heeft eigenlijk geen zin meer om thuis te zitten. Het doen van vrijwilligerswerk is dan een optie, maar hoe zit dat eigenlijk als u een uitkering krijgt? Het doen van vrijwilligerswerk is toegestaan, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Het UWV heeft een aantal zaken op een rijtje gezet:

Vrijwilligerswerk is werk:

 • waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten;
 • dat u doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie (zoals een sportvereniging of een bejaardentehuis);
 • dat u of een ander niet eerder voor loon deed.

Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Voor UWV bent u dan niet bezig als vrijwilliger. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Vraag daarom voor de zekerheid altijd aan uw arbeidsdeskundige of werkcoach of u inderdaad vrijwilligerswerk doet.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Mag ik een onkostenvergoeding krijgen?

Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Krijgt u niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.

Ontvangt u een hogere vergoeding? En kunt u niet aantonen dat dit hogere bedrag een onkostenvergoeding is? Dan verlagen wij uw uitkering wel. Wij trekken dan het bedrag boven de maximale vergoeding, af van uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u de bonnetjes bewaart van de onkosten die u maakt.

Moet ik mijn vrijwilligerswerk aan UWV doorgeven?

Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 een Wajong-uitkering aangevraagd? Dan moet u het altijd aan ons doorgeven als u vrijwilligerswerk doet.

Heeft u alleen een WAO-, WAZ- of IVA-uitkering? Of heeft u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heeft u geen sollicitatieplicht. U bent dan ook niet verplicht om aan UWV te melden dat u vrijwilligerswerk doet. Maar om misverstanden te voorkomen, adviseren wij u het toch te doen.

In de volgende gevallen bent u altijd verplicht om vrijwilligerswerk te melden:

 • U krijgt meer betaald dan een onkostenvergoeding van € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar.
 • U doet vrijwilligerswerk dat u voorheen niet had kunnen doen. Het is dus een aanwijzing dat u meer werk aankunt.

Hoe meld ik vrijwilligerswerk?

 • Heeft u een WW-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw werkcoach. Of bel met UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94.
 • Heeft u een WIA-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw arbeidsdeskundige. Of bel met UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94.
 • Heeft u een Ziektewet-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven via UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94.
 • Heeft u een Wajong-uitkering aangevraagd na 1 januari 2010? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw arbeidsdeskundige. Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WAO- WAZ- of Wajong-uitkering heeft.
 • Heeft u een WAO- of WAZ-uitkering? Of heeft u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk melden met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WAO- WAZ- of Wajong-uitkering heeft.

Is vrijwilligerswerk een sollicitatieactiviteit?

Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. Het is niet de bedoeling dat u ergens begint als vrijwilliger om na een tijdje wél betaald te krijgen. Wél kunt u met vrijwilligerswerk uw kansen op betaald werk vergroten. U krijgt als vrijwilliger namelijk meer kennis en ervaring en u doet sociale contacten op.

Moet ik blijven solliciteren als ik vrijwilligerswerk doe?

Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u altijd moet zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u betaald werk aangeboden? Dan moet u dit accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kan ik een ontheffing van sollicitatieplicht krijgen?

Als het vrijwilligerswerk uw kansen op een gewone baan vergroot, kunt u soms een ontheffing krijgen van sollicitatieplicht. Deze ontheffing geldt dan voor 6 maanden. Dit kan als:

 • u gemiddeld ten minste 20 uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk;
 • het vrijwilligerswerk langer duurt dan 3 maanden;
 • u geen loon ontvangt voor dit vrijwilligerswerk;
 • u niet in een re-integratietraject zit.

Overleg dit altijd met uw arbeidsdeskundige of werkcoach. Die neemt de ontheffing dan op in uw werkplan of participatieplan. Na een halfjaar kijken wij of u nog eens 6 maanden niet hoeft te solliciteren. Daarna kunnen wij deze periode steeds met 1 maand verlengen als het vrijwilligerswerk voor u nuttig blijft.

 

                                                 

Bron foto: RTV N-H

Bron foto: RTV N-H

VIB – Wethouder Bert Frings

Iedereen weet dat je als vrijwilliger goed werk doet, maar af en toe erkenning hiervoor krijgen voelt toch goed. Wethouder Bert Frings denkt er niet anders over. Lees hier wat hij antwoordt op de vragen die we hem naar aanleiding van de officiële opening van ons nieuwe pand stelden:    

Hoe zou Nijmegen er volgens u uitzien als er geen vrijwilligers zouden zijn?

“Op dit moment is een op de drie werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen een vrijwilliger. Heel veel welzijnstaken van koffie schenken en de bingo tot begeleiding of doktersbezoek worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dit is slechts een voorbeeld van een sector waar vrijwilligers broodnodig zijn. Dan hebben we het nog niet eens over de sportverenigingen, scholen en de organisatie van allerlei evenementen in de stad. Een groot deel van allerlei activiteiten in het maatschappelijk middenveld zouden stil komen te liggen zonder vrijwilligers..” 

Als u zou mogen kiezen, wat voor vrijwilligerswerk zou u dan willen doen?

“Palliatieve zorg en vluchtelingenwerk..”

 Wat wilt u meegeven aan de 50.000 Nijmeegse vrijwilligers?

“Een pluim voor het werk en de enorme inzet!”

 

Foto: GroenLinks Nijmegen

 

* de VIB (Very Important Blog) zult u af en toe tussen de reguliere blogs door zien verschijnen, in geval van bijzondere berichten.

“…Je komt er pas achter hoe belangrijk vrijwilligers zijn, als je je voorstelt dat ze er niet meer zijn..”

Foto: William Poulussen

Afgelopen maandag bracht Ruth Peetoom – landelijke partijvoorzitter CDA  – een werkbezoek aan Nijmegen. Onderdeel van deze dag vormde ook het bezoek aan de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Vergezeld door een zestal leden van CDA Nijmegen kreeg zij nadere uitleg over het reilen en zeilen binnen de Vrijwilligerscentrale en ontving zij een rondleiding door het nieuw betrokken pand aan de Wilhelminasingel. Speciaal voor ons nieuwe blog heeft Peetoom tijdens haar bezoek aan de Vrijwilligerscentrale een aantal vragen beantwoord.


Hoe zou Nederland er volgens u uitzien als er geen vrijwilligers zouden zijn?
“De samenleving zou geheel vastlopen, de kwaliteit van de zorg zou achteruit gaan en bijvoorbeeld ook op campings zou er niks meer te doen zijn! Dat is eigenlijk wel een leuke vraag, want je komt er pas achter hoe belangrijk vrijwilligers zijn als je je voorstelt dat ze er niet meer zijn. Daarnaast hebben veel mensen plezier van het doen van vrijwilligerswerk, dus dat valt dan ook weg..”

Als u zou mogen kiezen, wat voor vrijwilligerswerk zou u dan willen doen?
“Dat doe ik al! Vanuit de positie bij een politieke partij doe je veel vrijwillig, ondanks dat het voor mij nu een betaalde baan is. Daarnaast ben ik lid van een kerk waar ik vrijwilligerswerk doe met kinderen en ook bij mijn eigen kinderen help ik wel eens op school met sportdagen, in de bibliotheek bij het lezen en dat soort dingen. Het is erg leuk te zien hoeveel mensen vrijwillig meehelpen, bijvoorbeeld bij zo’n schaatsweekend als afgelopen weekend. Er wordt van alles georganiseerd, er staat koek en zopie klaar: geweldig!”

Wat wilt u meegeven aan de ruim 50.000 Nijmeegse vrijwilligers?
“Ik ben erg onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers in Nijmegen. Ik zie dat de Vrijwilligerscentrale de ruggengraat van het Nijmeegs vrijwilligerswerk is en dat het vrijwilligerswerk steeds op nieuwe manieren plaatsvindt. Ik wens jullie veel succes met alle projecten in het nieuwe pand!”  

Aansluitend aan het bezoek aan de vrijwilligerscentrale werd een bezoek gebracht aan RTV Nijmegen1 waar veel vrijwilligers werken. Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden  kon men daar meekijken met het monteren van de beelden die tijdens het bezoek aan de Vrijwilligerscentrale waren opgenomen.